Search This Blog

Monday, 28 February 2011

शाळकरी प्रेम..

शाळकरी प्रेम..
धांदरट मुलांच्या रांगेत बसायचॊ मी
अन तु बसायची हुशार मुलींच्या रांगेत
मठ्ठ होतो मी ..
पण तु किती हुशार होती...
प्रार्थनेच्या वेळी
तु पसायदान किती सुंदर म्हणायचीस
माझ्या मरगळलेल्या चेहरयावर
तु अनोखे तेज आनायचीस..
माझ नाव नेहमी ब्लकलिस्ट मधे दिसायच..
तुझ नाव मात्र शिक्षकांच्या तोंडून फेमस व्हायच...
तुझं हे सत्र असचं कायम राहील..
माझं स्वप्न असच यशापासून दुर जात राहीलं..
तु संगीतात एक नंबर असायची
खेळामधे मात्र माझीच अव्वल बाजी असायची..
मास्तरांनी माझी फजिती केली की
तु किती गालातल्या गालात हसायची...
एकदा मात्र खरोखर झाली कमाल,
एका नाटकात तु झाली प्रवासी अन मी झालो हमाल..
त्यावेळेस तुझ्या अभिनयाशी स्पर्धा करताना
खरोखर मी झालो होतो बेहाल...
भोंडला असायचा तुम्हा मुलींचा
आम्हाला मात्र सुट्टी असायाची..
पण तुला साडीत पहायचं म्हणून
माझी त्या भिंतीवरून नेहमीच डोकावणी असायची..
एकदा हिम्मत केली मी अन
सांगितल माझ्या ह्रिदयातलं,
तु म्हणालीस अरे वेड्या कसं शक्य आहे ते?
माझ घर सावलीतलं अन तुझ मात्र रखरखीत उन्हातल...
तुझ ते वाक्य मला
खुप उशीराच कळले..
स्वप्न ते माझे प्रेमजिवनाचे
खरोखरी कापरापरी विरघळले..
आता मी कलेक्टर झालोय
हे तुला सांगू तरी कसं
तुझ्या सावलीतल्या घरकूलाशेजारी..
माझं झोपडं बांधू तरी कस?
तुच समजून घे सारं काही..
अन समजून घे थोडसं मलाही..
 तुझा होऊ पाहतोय...
अजुनही तुझीच वाट पाहतोय..
शाळेतल्या त्या प्रेमाला जपत...

No comments: